1962 Начало Карибского кризиса — противостояния между СССР и США